{"176576": {"descripcio": "Mal carregat", "date": "2022-04-07 13:44:14", "cartera_id": 781, "partner_id": 1650265, "id": 176576, "tipus": "No es pot servir"}, "176560": {"descripcio": "no li agrada", "date": "2022-04-07 12:39:43", "cartera_id": 29, "partner_id": 2014911, "id": 176560, "tipus": "El client no ho vol"}, "176565": {"descripcio": "Falta en carga", "date": "2022-04-07 12:51:13", "cartera_id": 12, "partner_id": 2010648, "id": 176565, "tipus": "No es pot servir"}, "176569": {"descripcio": "Mal demanat", "date": "2022-04-07 13:37:01", "cartera_id": 632, "partner_id": 132970, "id": 176569, "tipus": "El client no ho vol"}, "176568": {"descripcio": "Falta en carga", "date": "2022-04-07 13:35:31", "cartera_id": 781, "partner_id": 141373, "id": 176568, "tipus": "No es pot servir"}, "176582": {"descripcio": "no li agrada", "date": "2022-04-07 14:52:38", "cartera_id": 646, "partner_id": 143890, "id": 176582, "tipus": "El client no ho vol"}, "176552": {"descripcio": "Ordre del comercial", "date": "2022-04-07 12:24:58", "cartera_id": 718, "partner_id": 125093, "id": 176552, "tipus": "No es pot servir"}, "176550": {"descripcio": "No demanat", "date": "2022-04-07 12:18:48", "cartera_id": 29, "partner_id": 2003401, "id": 176550, "tipus": "El client no ho vol"}, "176551": {"descripcio": "Falta en carga", "date": "2022-04-07 12:20:36", "cartera_id": 29, "partner_id": 2004343, "id": 176551, "tipus": "No es pot servir"}, "176555": {"descripcio": "no li agrada", "date": "2022-04-07 12:36:26", "cartera_id": 801, "partner_id": 2007186, "id": 176555, "tipus": "El client no ho vol"}}