Odoo CMS - a big picture

A partir d’avui Friman encara el futur amb una logística més eficient, més respectuosa amb el medi ambient i amb les persones. Ja circulen per la ciutat de Barcelona i pel Principat d’Andorra els nostres nous camions híbrids.


La tecnologia emprada estableix els arguments en el segment de la logística de distribució alimentària. El motor, equipat amb tecnologia Common Rail i turbocompressor amb turbina de geometria variable, lliura un par de motor elevat a baixes revolucions. A això s'afegeix l'avançat procediment de depuració dels gasos d'escapament, que permet complir les exigències d'Euro VI, la funció d'aturada i arrencada i el nou diagnòstic de bord, així com el nou sistema d'injecció de combustible a alta pressió. 


El sistema de depuració dels gasos d’escapament, el filtre de partícules dièsel tancat, es regenera automàticament. En cas necessari, el conductor de Friman pot activar, també, manualment la regeneració. La combinació del catalitzador per oxidació i el filtre de partícules dièsel depura els gasos d'escapament. Amb aquests nous vehicles podrem reduir en fins un 23% les emissions de CO2 que fins ara.


Estem satisfets del camí que hem emprés i que, estem segurs, que entre tots farem un món més sostenible, més amable amb el medi ambient i millor per a les persones.


L’adquisició d’aquest nous vehicles és una fita important i una aposta ferma de Friman per un futur més net, més sostenible, més amable amb l’entorn i les persones.

Odoo CMS - a big picture